Klassebeskrivelser

 

Du kan møde klasserne til arrangementer i DHE og Hestevelfærd.dk regi. De tilgængelige klasser til DHE træf 2020 finder du i menuen til højre. Tilmelding til klasser fortages først fem uger før træffet, du kan allerede nu se hvilke klasser, der ligger hvilke dage ved at se dags programmet under DHE træf 2020. Dagsprogrammet definere udenlukkende hvilke niveaer der afvikles til træffet. 

Flere klasser på en gang

Det kan forekomme, at klasserne til et træf vil foregå sideløbende på flere baner. Når klasserne tilrettelægges sideløbende på flere baner, gør vi vores absolut bedste for at tilgodese, at der er tid imellem de enkelte starter. Skulle der forekomme "dobbeltbooking", og en rytter ikke er tilstede, når der kaldes til start, KAN DER IKKE DISKVALIFICERES – denne rytter flyttes blot til sidst i klassen.

Generelt vil der typisk være aktivitet på 3-5 baner samtidig.

Hvordan deltager de professionelle/instruktørerne?

Ved en "professionel" eller „instruktør“ forstås folk, som tjener penge på at undervise andre.

Disse forventes at have et bedre grundlag for at træne en hest såvel ung som ældre til en pågældende diciplin, og det kan forventes at være "unfair" at disse stiller op til samme bedømmelse som øvrige deltagere.

Disse deltagere rider til "Open bedømmelser" dvs. at det er frit for professionelle/instruktører at stille op i alle klasser på alle niveauer, men rangeringen vil blive foretaget separat og kun blandt øvrige professionelle/instruktører i samme klasse.

Professionelle/instruktører bedømmes og rangeres særskilt i alle klasser.

Hvordan rangeres – og kan klasser udgå pga. for få tilmeldte?

Hestens alder refererer til kalenderåret. Heste, som i kalenderåret fylder 2 år, er velkomne på pladsen for at opnå miljøtræning. Ønsker du at medbringe yngre hest skal dette foregå efter aftale med DHE træf teamet.

  • Heste som i kalenderåret fylder 3 år, kan kun deltage i klasser fra jorden og kan ikke rangeres.

  • Heste som i kalenderåret fylder 4 år, kan deltage i både discipliner fra jord og ryg, dog maks. middelniveau og kan kun rangeres i klasser fra jorden.

  • Heste som i kalenderåret fylder 5 år kan frit deltage i discipliner fra ryggen og fra jorden, og kan rangeres i begge.

  • Heste med udfordrende adfærd i form af problemadfærd er velkommen efter specialaftale med DHE træf teamet.

  • Hesten må kun starte 5 klasser pr. dag i alt, på tværs af alle konkurrencer til træffet.

Følgende klasser rangers ikke men modtager konstruktiv feedback fra dommeren.
- HiH Fundament og Harmony klasse

Ved få tilmeldte i de enkelte dicipliner rangeres alle deltagerne i den enkelte diciplin på tværs af niveauer efter procentsatser.

 

Tryk på "Læs mere" for at se en uddybelse af klassebeskrivelsen