Jordarbejde

Beskrivelse af Jordarbejdsklasserne

Jordarbejdsklasserne er en række klasser der tager udgangspunkt i forskellige etablerede jordarbejdsøvelser.
De lavere niveauer afspejler daglig god og fornuftig håndtering, hvorimod de højere niveauer bliver mere showprægede. Klasserne vægter samarbejde og forståelse imellem hest og handler, og små fine signaler og præcision er vigtig.

Opgaverne tager udgangspunkt i hverdags håndtering udbygget til mere publikumsvenlige øvelser.  Hverdagshåndtering afspejler god forståelse for basis-signaler så som frem, tilbage, stop og forskellige former for ”vig for pres”.

Opgaverne løses rundt om 4 kegler der er sat op som markørere så de danner et kvadrat, der er 6-8 meter imellem keglerne.

Målsætning for klassen

Jordarbejdsklasserne tager ekvipagerne igennem et uddannelsesforløb helt fra basal grundtræning henover longearbejdet og slutter ved showprægede øvelser langt over hverdags niveau. Det er håbet og ønsket med programmerne, at de vil inspirere og hjælpe med til, at flere ekvipager får en godt og stabilt fundament for alt videre arbejde.

En stor del af øvelserne bygger på Horse in Harmonys Fundament – Krone koncept.

Tilgængelige niveauer

Jordarbejde Intro
Jordarbejde Intro er for dig der er ny i jordarbejde. Øvelserne er helt basic og vil give dig et rigtig godt fundament fra jorden. Øvelserne i jordarbejde Intro består af øvelser fra daglig håndtering på basis niveau.

Jordarbejde Let
Jordarbejde Let er for ekvipager der arbejder med jordarbejde som en del af deres daglige træning, og afspejler et grundniveau over almindeligt håndterings niveau.

Jordarbejde Løs
Jordarbejde Løs er for ekvipager der arbejder med jordarbejde som en del af deres ugentlige træning, og afspejler arbejde fra jorden på et lidt højere niveau end almindelig daglig håndtering. Og er for dig der har lyst til at prøve formen og træningen af, uden direkte kontakt i form af reb på hesten.

Jordarbejde Middel
Jordarbejde Middel er for ekvipager der arbejder med jordarbejde som en del af deres ugentlige træning, og afspejler arbejde fra jorden på et lidt højere niveau end almindelig daglig håndtering.

Jordarbejde Øvet
I jordarbejde Øvet er der begyndende showprægede øvelser. Der ligges større vægt på at øvelserne udføres let og legende med overskud af energi og udstråling.

Jordarbejde Ekspert
Jordarbejde Ekspert er primært bestående af showprægede øvelser. Der ligges større vægt på at øvelserne udfører let og legende med overskud af energi og udstråling. 

Regler

Det er valgfrit hvilket udstyr man vælger at bruge i klassen. Udsty¬ret skal dog tilgodese øvelserne – dvs. at det skal være muligt at arbejde med hesten på afstand og ensartet med hesten fra begge sider.

I Jordarbejde LET foreslås det, at ekvipager vælger imellem følgende udstyr: 
• Rebgrime med langt tov eller longe
• Kapsun med langt tov eller longe
• Staldgrime med langt tov eller longe
- i kombination med en pisk/stick som hesten er fortrolig med.

Hvem må benytte programmet?

Det står frit for alle at lade sig inspirere af opsætningen og tankerne bag Jordarbejds-klasserne. Ønsker man at benytte selve Jordarbejds-klasserne, kan det kun ske i samarbejde med Hestevelfaerd.dk, og ved at benytte en af de tilknyttede dommere, som kan findes på listen over godkendte og anbefalede dommere/feedbackere på www.hestevelfaerd.dk

Programmerne

Intro

Let

Løs

Middel

Øvet

Ekspert

August Septimius Krogh