Generalforsamling

Her på denne side vil det være muligt at følge med i hvor, hvornår og evt. beskeder om kommende generalforsamlinger. I er altid velkommen til at kontakte os, hvis der er nogle spørgsmål omkring noget.

Foreningen for DHE Træf indkalder hermed til ordinær generalforsamling, jf. vedtægternes § 4, onsdag den 20. februar 2019 kl. 19.00 i stalden på Søholmvej 1, 8961 Allingåbro

Dagsorden:

1.      Valg af dirigent

2.      Valg af stemmetæller. Såfremt afstemning ikke kan afgøres ved håndsoprækning

3.      Valg af referent.

4.      Formandens beretning

5.      Fremlæggelse af revideret regnskab

6.      Fastsættelse af kontingent

7.      Godkendelse af budget

8.      Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg er:

a.      Bestyrelsesmedlem, Kathrine Ungstrup, valgt år 2018, ønsker genvalg

b.      Bestyrelsesmedlem, Julie Hoffmann, valgt år 2018, ønsker genvalg

c.      Suppleant, Michelle lange, valgt år 2018, ønsker genvalg

d.      Suppleant

9.      Valg af bilagskontrollant og suppleant for bilagskontrollant

På valg er:

a.      Bilagskontrollant, Sine Østergaard Bielefeldt, valgt år 2018, ønsker genvalg

b.      Bilagskontrollantsuppleant, Nina Rahbek Pedersen, valgt år 2018, ønsker genvalg

10.   Indkomne forslag

11.   Eventuelt. Der kan ikke træffes beslutninger under dette punkt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal, jf. vedtægternes § 22, stk. 3, være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Forslag kan sendes til kathrineungstrup@outlook.dk

Med venlig hilsen

Bestyrelsen af foreningen for DHE Træf